2011, ഒക്‌ടോബർ 25, ചൊവ്വാഴ്ച

മോണോഏക്റ്റ് സ്കൂൾ കലോത്സവം


                              അമ്മ {ഏകാഭിനയം}

അയൽക്കാരൻ: ഗോപാലാ.. ഗോപാലാ ഇവിടാ‍രുല്ലേ ? വാസന്തി.. വാസന്തി.
മുത്തശ്ശി: ആരാ എന്താ ? ഓ സൈതലബിയാണൊ ന്താ മോനെ വിശേഷം
സൈതലവി:  അതു അമ്മേ,  മ്മള ഗോപാലേഷ്ണന് നല്ല കാലം തെളിഞ്ഞൂന്നാ തോന്ന്ന്നേ.അബന്റെ ബിസ ശരിയായീന്ന് ലത്തീഫിന്റെ ഫോണ്ണ്ടേനൂ.  (മൊബൈൽ എടുക്കുന്നു) ഇബിടെ റെയിഞ്ചില്ലെന്നാ തോന്ന്ന്നേ..ല്ലേമ്മക്കിപ്പം ബിളിക്കേനു.  ങാ ഗോപാലേഷ്ണൻ ബന്നല്ലോ. ന്റെ മനേ ..ന്റെ ബിസ ശരിയായീ. ലത്തീഫിപ്പം ബിളിച്ച് ബെച്ചിക്കേള്ളൂ .

ഗോപാ:  അത് ക്കാ ബിസ മേണോന്ന് പറഞ്ഞത് നേരാ. പക്കേ അയിനിപ്പം ഏട്ന്നാ പൈശ? അതൊന്നും ഞ്ഞി ബേജാറാവണ്ട..ന്റെ പണിയൊക്കെ ശരിയായിറ്റ് പൈശ ലേശിച്ച ഓന് കൊടുത്താ മയി. ഓനാരാ മോയൻ! ഓയൻ അറബീന്റെ സ്വന്തം ആളാ..

വാസന്തി:  പെണ്ണിനിന്നലെ സ്കൂളീന്ന് പുസ്തകം വെറുതെ കിട്ടി ചെക്കന് ലാസ്റ്റ് പൊസ്റ്റിനു ചേർന്ന മാഷ് എല്ലാ പുസ്തകവും മാങ്ങികൊടുത്ത് ഇങ്ങക്കറിയോ ഇന്നല ഇവിട കഞ്ഞി വച്ച്ത് ഓണത്തിനു സ്കൂളീന്നു കിട്ടിയ 10 കിലൊ അരി കൊണ്ടാ.

സൈത:  അതൊന്നു ഇങ്ങൾ ബേജാറാണ്ട അതൊക്കെ ഓൻ പരഞ്ഞീക്കണ് ജോലി ശരിയായി പൈസ കിട്ടുമ്പൊ ലേശീച്ച കൊടുത്താമതി.ഓനാരാ മോൻ ഓൻ അറബീന്റെ സ്വന്താളാ.ഒരീ സം ഓനാടില്ലേങ്കില് അറബി പൊറത്ത് പോവ്വേല്ല . മക്കള് സ്കൂളീ പോവ്വേല്ല.  ബീഡര് പൊറത്തെറങ്ങ്വേങ്കൂടീല്ല. ഓനാരാ മോൻ . ഓനാട അറബീന്റെ ആരാ ന്നാ ബിജാരം?  സ്വന്തം ധോബിയാ.  ധോബി.  ഓനാരാ മോയൻ?
 (അങ്ങനെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ദുബായിലേക്ക് …)
മുത്തശ്ശി:  ന്റെ മോനേ.. ന്നെപ്പം ന്നാ ഇനി കാണ്വാ? ഞ്ഞി ബരുമ്പം ഞാൻ ബാക്കീണ്ടാവ്വ്വൊ എന്തോ!!  ന്റെ കാവിലമ്മേ ന്റെ മോനും എനക്കും ഒന്നും ബരുത്തല്ലേ..
മക്കൾ:  അപ്പം മുത്തശ്ശീ.. ഞങ്ങളോ?
മുത്തശ്ശി:  ങ്ങള കാല ശേഷം ന്നെ ആരു നോക്കൂന്നാ എന്റെ പേടി.
വാസന്തി:  ന്റെ ഗോപാലേട്ടാ.. ങ്ങള് പോയാപ്പിന്ന ഇക്കുരുത്തം കെട്ട പിള്ളറെ ഞാനെന്താ ചെയ്യാ? ഞാമ്പറഞ്ഞല്ണ്ടോ ഈറ്റിയേള് കേക്ക്ന്ന്?

മക്കൾ: ഞങ്ങള് കേക്കും ..ന്നാ മുത്ത്ശ്ശീടെ കാര്യാ പ്രശ്നം.മുത്തശ്ശി അങ്ങനിങ്ങനിയോന്നും പറഞ്ഞാ കേക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല.
സൈതലവി: അല്ലാ ങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാല് ബീമാനങ്ങ് പൊവും. ജീപ്പ് ബന്ന് , ബേഗം കീ ഗോപാലാ.. അല്ലാ ,ജീപ്പ് ഫുള്ളായല്ലോ? ല്ലാരും ബിമാനം കാണ്വാൻ പോന്നാലോ? ഞ്ഞിങ്ങന്യാ മനേ പ്പൊ കേര്വാ?
ഗോപ: സാരേല്ല്യക്കാ ..പെട്ടി ആത്ത് ബെച്ചാ മയി..ഞാൻ തൂങ്ങിക്കോളാം.
സൈത: മനേ മനേ.. ബീമാനത്തില് തിരക്കാണെങ്കീ ഞ്ഞി തൂങ്ങ്വാനൊന്നും നിക്കണ്ടേ..
(  വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗോപാലകൃഷണൻ തിരിച്ചെത്തുന്നു.)
യാ.. സൈതാലിക്കാ.. ഹൌ ആർ യു? ഫ്ലൈറ്റ് വാസ് റ്റൂ ലേറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ അയാം ലേറ്റ്.
സൈത: റബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പിരാനേ !! ഇ ചെക്കനെന്തു പറ്റി?
മുത്തശ്ശി:  ന്റെ മനേ , ഞ്ഞി എന്തെല്ലായിപ്പറേന്നേ? അല്ല സൈതാലീ , ങ്ങള് ഇബന ദുബായീലോ അല്ല കുതിരവട്ടത്തോ വിട്ടത്? അല്ല ബാസന്തീ ഇനിക്കെന്തെങ്കിലും തിരീന്ന്ണ്ടോ?

വാസന്തി:  ദ് ഇംഗ്ലീഷാ.. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തി ചേർത്തേരെ മക്കളും ഇങ്ങനല്ലേ പറേന്നേ..ഒരീസം ചെക്കനോട് ഞാനെന്തൊ പറഞ്ഞപ്പൊ ഓൻ എന്നോട് പറയ്യാ “ബ്ലഡി ഫൂൾ ഇഡിയറ്റ്“ ന്ന് എന്റെ രോമാങ്ങ് എട്ത്ത് പിടിച്ച്വോയി
[ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗോപാലൻ മലയാളം ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞില്ല മുത്തശ്ശി ഒരുപാട് നേർച്ചകൾ നേർന്നു ഫലമുണ്ടാവുമൊ എന്തൊ?അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം]

മുത്തശ്ശി: മോനെ മ്മള പശൂന ഞാന കറക്കല്ഇന്നെനിക്ക് തീരെ വയ്യ ഞ്ഞി കറക്വൊ?
ഗോപാലൻ:  വൈ നോട്ട് .വാസന്തി ടാക് ദ ജഗ്
മുത്തശ്ശി: മനേ അയിന് ലേശം ചവിട്ടും കുത്തും ഉള്ളതാണെ ബയ്യേപ്പറം ചാണൊകുണ്ടാ, ഞ്ഞി ചരേക്കണെ.
ഗോപാലൻ:  ഓ ഡോണ്ട് വെറി മാ ഐ വിൽ ഡു

ചു ചു ചു ചു.ഓ കൌ [പശു ചവിട്ടുന്നു]ഉയ്യന്റമ്മൊ.
മുത്തശ്ശി: ന്റെ മനേ കാവിലമ്മ കാത്തു ……….എന്റെ മോനെ എനിക്കു തിരിച്ചു കിട്ടി .ഓന കൊണ്ട് ഞാൻ ലോകനാർ കാവിൽ നൂറ്റൊന്ന് ശയന പ്രദക്ഷിണം………..!
മക്കൾ: ദേ മുത്തശ്ശി അച്ഛൻ പിന്നേം ചാണൊക്കുണ്ടിൽ
മുത്തശ്ശീ: മക്കളേ സാരെല്ല ഓന് സായിപ്പിന്റെ പ്രേതം കൂട്യേതാ , അയിന് ചാണകം അസ്സലാ.ഇനിയെല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളും.
[ഗോപാലൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു]
മുത്തശ്ശി:  മക്കളേ ങ്ങള് പണ്ട് പഠിച്ച ആ പാട്ടൊന്നു പാടിയേ
മക്കൾ:“മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ
മർത്ത്യന്ന് പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷതാൻ
മിണ്ടി തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിഞ്ചിളം
ചുണ്ടിന്മേൽ അമ്മിഞ്ഞ പാലോടൊപ്പം
അമ്മ എന്നുള്ള രണ്ടക്ഷരമല്ലയോ
സമ്മേളിച്ചീടുന്നതൊന്നമതായ്“
മുത്തശ്ശി:  നാളത്തന്നെ സുകുമാരൻ മാഷ കണ്ട് പിള്ളറ ആ പഴയ സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം. നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിക്കാൻ എല്ലായിടത്തും എല്ലാകാലത്തും ചവിട്ടും കുത്തൂള്ള പൈക്കൾ ണ്ടാവ്വ്വേല്ലാലോ?
--------നന്ദി----
2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഒരു യാത്രികന്‍ പറഞ്ഞു...

90 -91 ല്‍എനിക്കായിരുന്നു മോണോ ആക്ടിന് സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം. പെട്ടന്ന് പഴയ ഓര്‍മ്മകളിലേക്ക് കൊണ്ടെറിഞ്ഞു. നല്ല സബ്ജക്ടാണിത്...........സസ്നേഹം

ശിഖണ്ഡി പറഞ്ഞു...

മോണോ ആക്ട്‌.....
നല്ല കഴിവ് വേണം, ഒരേ സമയം പലരായി അഭിനയിക്കുക. ഗ്രേറ്റ്‌... അഭിനദനങ്ങള്‍