2011, ജൂൺ 11, ശനിയാഴ്‌ച

puthiya kattalan

ആലപിച്ചത്:കൃ ഷ്ണേന്ദു.എം.എസ്

1 അഭിപ്രായം:

ഒരു ദുബായിക്കാരന്‍ പറഞ്ഞു...

കവിതയുടെ ആത്മാവ് നഷ്ടപെടുത്താതെ മനോഹരമായി ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു . അനിയത്തിക്ക് അഭിനദ്ധനങ്ങള്‍..ഞാനും നിങ്ങടെ നാട്ടുകാരനാണ്..എടച്ചെരിയാ എന്റെ വീട്.